Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, website đặt lịch hẹn khám được bảo trì từ ngày 29/09/2017 đến ngày 24/10/2017. Khách hàng vui lòng đặt lịch khám hẹn khám tại bệnh viện.
Quý khách hàng lưu ý không chuyển tiền vào thẻ bệnh nhân điện tử trong thời gian này.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng.