Đăng ký Đặt Lịch Hẹn Khám và Tái Khám Trực Tuyến - KHOA PHỤ SẢN - BV PHỤ SẢN MÊKÔNG

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ (HÌNH ẢNH)

Hướng dẫn đăng ký sử dụng Dịch vụ Đặt Lịch Hẹn Khám Trực Tuyến.

Điều khoản sử dụng
Hướng dẫn đăng ký
Hướng dẫn đăng ký (Hình ảnh)
Hướng dẫn kích hoạt thanh toán trực tuyến
 
Kích hoạt thẻ Vietcombank
 
Kích hoạt thẻ Đông Á Bank
 
Kích hoạt thẻ VietinBank
 
Kích hoạt thẻ VIB
 
Kích hoạt thẻ HDBank
Hướng dẫn thanh toán
 
Bằng thẻ Vietcombank
 
Bằng thẻ Đông Á
 
Bằng thẻ VIB Bank
 
Bằng thẻ HDBank

  Dịch vụ “Đặt lịch hẹn khám & tái khám” giúp cho quý khách:

  • Chủ động chọn ngày khám, bác sĩ khám
  • Được cấp số thứ tự ưu tiên vào khám
  • Được thanh toán tiền trước
  • Chỉ cần mang theo phiếu hẹn và vào phòng khám theo giờ đã hẹn

  Để đăng ký dịch vụ “Đặt lịch hẹn khám”, quý khách có thể đăng ký:

  1. Tại website www.hoibacsi.com

  Bước 1: Chọn đăng ký lịch hẹn khám và tái khám

  Bước 2: Nhập thông tin bệnh nhân

  Chọn đăng ký

  Nhập Mã số bệnh nhân (MSBN) và Mã Pin (được in trên đơn thuốc)

  Hoặc nhập thông tin tìm kiếm bệnh nhân

  Hoặc nhập thông tin tìm kiếm bệnh nhân

  Bước 3: Chọn dịch vụ

  Chọn dịch vụ khám

  Chọn ngày khám, giờ khám

  Chọn buổi khám

  Tìm phòng: chọn phòng hoặc bác sĩ khám

  Bước 4: Chọn thanh toán

  Xem lại thông tin phiếu đặt khám

  Chọn ngân hàng thanh toán (bạn phải đăng ký với ngân hàng phát hàng thẻ sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến)

  Chọn Ngân hàng chấp nhận thanh toán

  Thực hiện theo chỉ dẫn của ngân hàng

  Bước 5: In phiếu “Đặt lịch hẹn khám”

  2. Khi đến khám:

  • Mang theo phiếu đặt lịch khám
  • Vào đúng phòng khám và theo số thứ tự đã được hẹn