HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH KHÁM

Hướng dẫn đặt lịch khám và thanh toán các dịch vụ của Bệnh Viện Phụ Sản MêKông

Bước 1: Đăng ký thông tin bệnh nhân sản phụ

 • - Vào website datlichkham.com
 • - Chọn Đăng ký Bệnh Nhân Mới

Bước 2: nhập thông tin bệnh nhân

 • - Chọn Sản khoa/Phụ khoa/Nội khoa
 • - Chọn Nhập Họ tên, giới tính, ngày sinh, điện thoại, địa chỉ, CMND, Email
 • - Chọn Tiếp tục
 • Trang thông báo đăng ký thành công
 • - Bệnh nhân kiểm tra Email để lấy Mã Số Bệnh NhânMật Khẩu đăng nhập
 • - Chọn Tiếp tục
Bạn đã hoàn thành phần đăng ký thông tin bệnh nhân. Để được đặt lịch khám ở lần đầu tiên bạn vui lòng xem các bước chỉ dẫn bên dưới

Bước 3: Chọn dịch vụ của bệnh viện

 • Trang màn hình chức năng
 • - Chọn Đăng kí khám & siêu âm để đặt lịch khám

Bước 4: Đăng kí khám

 • Trang đăng kí khám cho Sản/Phụ khoa
 • - Đầu tiên bạn cần chọn Khám: Khám Bệnh Sản/phụ khoa/ Khám nội khoa
 • - Tiếp theo sau đó chọn Ngày khám
 • - Sau khi chọn Ngày khám tiếp theo đó bạn sẽ chọn buổi khám : Sáng / chiều / ngoài giờ
 • - Sau khi chọn đầy đủ các dữ liệu trên các phòng khám sẽ xuất hiện, bạn chọn phòng khám
 • - Chọn gói dịch vụ hỗ trợ để nhắc lịch khám
 • - Chọn Thanh toán để hoàn thành đặt lịch
 • - Chọn Trở lại để hủy đặt lịch

Bước 5: Tiến hành thanh toán

 • Trang Thanh toán dịch vụ đặt khám
 • - Kiểm tra lại thông tin đặt khám & kiểm tra số tiền khám
 • - Chọn phương thức thanh toán để hoàn thành thanh toán đặt khám
 • - Chọn Trở lại để hủy thanh toán

Bước 6: Phương thức thanh toán

 • Trang phương thức thanh toán
 • - Chọn một trong 3 phương thức Onepay / Visa / Chuyển khoản để tiếp tục thanh toán
 • - Sau khi chọn một phương thức
 • - Chọn tiếp theo để tiếp tục thanh toán
 • - Chọn quay lại để hủy thanh toán
 • Lưu ý
  • - Đối với 2 phương thức thanh toán OnepayVisa thì bạn sẽ được thanh toán ngay. Bạn sẽ nhận được Email thông báo & Phiếu đặt khám gửi kèm theo Email
  • - Đối với phương thức Chuyển Khoản thì bạn phải đợi Ban Quản Trị Web duyệt. Sau khi được duyệt bạn sẽ nhận được Email thông báo đính kèm với Phiếu đặt khám
Bạn chưa biết cách thức thanh toán bằng ONEPAY / VISA / CHUYỂN KHOẢN. Vui lòng chọn “ hướng dẫn thanh toán” ở menu bên trái