lịch khám bệnh

Đang tải lịch...
{{item.RoomName}} {{item.SDoctor_Prefix}}.{{item.SDoctor_SurName}} {{item.SDoctor_FirstName}}
{{item.RoomName}} {{item.CDoctor_Prefix}}.{{item.CDoctor_SurName}} {{item.CDoctor_FirstName}}
{{item.RoomName}} {{item.ODoctor_Prefix}}.{{item.ODoctor_SurName}} {{item.ODoctor_FirstName}}

Ghi chú: Phòng khám 1, buổi chiều từ 12h00 - 14h00.